G0512线亚洲必赢平台扩容建设项目棉竹北枢纽互通代建费用结算审核服务比选于2019年3月29日上午10:00时开标,现对中标候选人予以公示如下:

中标候选人顺序

            单 位 名 称

第一名

四川中瑞岳华工程造价咨询事务所有限公司

第二名

天健工程咨询有限公司

第三名

四川中砝建设咨询有限公司

 

公示时间:2019年4月2日至2019年4月4日

联系电话:028-65775716

                       

 

比选人:四川成乐高速公路有限责任公司

                                  2019年4月1日