G0512线亚洲必赢平台扩容建设项目E2、E3标段施工图固化工程量清单审查比选于2019年9月27日上午10:00时开标,现对中标候选人予以公示如下:

    中标候选人

            单 位 名   称

     第一名

四川智诚工程造价咨询有限责任公司

     第二名

天健工程咨询有限公司

     第三名

四川国瑞工程造价咨询有限公司

公示时间:自公示之日(2019年9月30日)起3个工作日

联系电话:028-65775716

                                

比选人:四川成乐高速公路有限责任公司

2019年9月29日